Informed Individual Logo
Informed Individual er en ideell, frivillig organisasjon hvis mål er å styrke enkeltmenneskets evne til å foreta valg i henhold til sine egne verdier. Vi arbeider med å bygge en infrastruktur for behandling av informasjon som skiller data, tolkning og distribusjon. I tillegg til å lage tekniske informasjonsløsninger er mye av vårt arbeide knyttet til å påvirke tilgjengeligheten av offentlig data. Vi mener at allment tilgjengelig nøytrale data er essensielt for at forbrukeren skal kunne foreta bevisste og informerte valg. Full tilgang til informasjon er avgjørende for at forbrukerne skal kunne utøve sin innflytelse som forbruker og for effektive markeder. I dag er data relatert til forbruksvarer er utilgjengelig for publikum, og dette er ikke akseptabelt.
Opprop

Vi krever at norske myndigheter straks tar tiltak for å styrke forbrukernes posisjon

Vi krever at relevante data ¹
forbundet med varer og tjenester i Norge ²
gjøres offentlig tilgjengelig ³.
Kontakt oss på tech@informedindividual.org