Opprop

Vi krever at relevante data forbundet med varer og tjenester i Norge gjøres offentlig tilgjengelig.

Full tilgang til informasjon er avgjørende for at forbrukerne skal kunne utøve sin innflytelse som forbruker og for effektive markeder. I dag er data relatert til forbruksvarer er utilgjengelig for publikum, og dette er ikke akseptabelt .

Vi krever at norske myndigheter opprettholder sin egen politiske plattform, og straks tar tiltak for å styrke forbrukernes posisjon:

 

Vi krever at relevante data ¹

forbundet med varer og tjenester i Norge ²

gjøres offentlig tilgjengelig ³.

 

1) Relevante data betyr alle data som kan brukes til å styrke en forbrukers effektive kjøpekraft. Dette kan være pris, ingredienser, næringsinnhold, verdikjede etc.

2) Varer og tjenester i Norge : ethvert produkt eller tjeneste som kan identifiseres. Dette kan være alt fra dagligvarer, forbrukerelektronikk, restauranter eller rørleggere.

3) Offentlig tilgjengelig betyr uten juridiske restriksjoner på bruk (fritt lisensiert), strukturerte (standardisert format, lenkbart), og uten unødvendig barrierer for tilgang. Det må være et dokumentert og åpent API med mulighet for bulk- overføringer.

 

Følgende organisasjoner har signert oppropet:

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image