Mobile applikasjoner

Litt om vårt arbeide med utvikling av mobile applikasjoner

Innsikt

Innsikt gir deg et nytt syn på verden

Daglig kan du lese artikler om dårlige arbeidsforhold og barnearbeid, usunne og helsefarlige ingredienser, regnskogsnedhogst og miljøutslipp. Det regner med advarsler om ikke å kjøpe produkter. På den andre siden blir du bombardert med reklame, merkeordninger og tilbud som skal trekke deg i retning akkurat deres produkter. Å få forståelsen av akkurat hvilke varer som passer deg blir nesten uoverkommelig. Innsikt representerer en mulig løsning på dette.

Les mer om Innsikt