Om Informed Individual

Informed Individual er en ideell, frivillig organisasjon hvis mål er å styrke enkeltmenneskets evne til å foreta valg i henhold til sine egne verdier.

Vi arbeider med å bygge en infrastruktur for behandling av informasjon som skiller data, tolkning og distribusjon.

I tillegg til å lage tekniske informasjonsløsninger er mye av vårt arbeide knyttet til å påvirke tilgjengeligheten av offentlig data. Vi mener at allment tilgjengelig nøytrale data er essensielt for at forbrukeren skal kunne foreta bevisste og informerte valg.

piechart-vareinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte oss på info@informedindividual.org .