Bacheloroppgave om Informed Individual og Innsikt

Vi har en pågående survey med spørsmål relatert til Informed Individual og Innsikt blant studenter ved Høyskolen i Oslo og Akerhus (729 respondenter). Her er en liten oversikt over spørsmål som vi vil ha svar på.

 • Hvilke varer og tjenester ønsker brukerne informasjon om? 
 • Hvilken informasjon ønsker brukerne om de forskjellige varer/tjenester?
 • Hvem stoler brukerne på at gir korrekt informasjon om de forskjellige varer og tjenester?
 • Hvilken informasjon ønsker brukerne om bedrifter og produsenter av varer og tjenester?
 • Hvem stoler brukerne på at kan gi korrekt informasjon om bedrifter og produsenter?
 • I hvilken grad vil brukerne akseptere applikasjonens uferdige løsning?
 • Oppfatter brukerne løsningen som nøytral formidler av andres meninger?
 • Tror brukerne applikasjonen kan endre handlemønstrene deres?

piechart-vareinformasjon

 • Tror brukerne muligheten til å ta valg basert på egne holdninger og verdier vil kunne påvirke selvfølelsen deres?

piechart-selvfoelelse

 

 • Hvor mye informasjon om varer og tjenester forventer brukerne skal være tilgjengelig gjennom Innsikt?
 • Er det interesse for deling av informasjon og en sosial funksjon for dette på Innsikt?

 

 • Er det interesse for en tipse-funksjon der Innsikt tipser brukeren om varer/tjenester du kan ha interesse av?

piechart-tipsefunksjon